Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymunedol

Canolfannau cymunedol

Mae canolfannau cymunedol ym mron pob ardal o'r ddinas. Rydym yn berchen ar yr holl adeiladau a chânt eu rheoli gan bobl leol sydd wedi'u hethol i wasanaethau ar bwyllgorau rheoli gwirfoddol.

Gwell Band eang

Mae technoleg ddigidol wrth wraidd bron pob agwedd ar fywyd cyfoes sy'n ymwneud â gwaith, teithio, hamdden ac iechyd, a bellach y mae mynediad da i'r rhyngrwyd yn cael ei ystyried gan lawer fel cyfleuster angenrheidiol.

Siopwch yn Lleol, Siopwch yn Abertawe

Rydym yn annog preswylwyr lleol i siopa'n lleol a chefnogi'u busnesau annibynnol lleol.

Cydlynu Ardal Leol

Gall eich cydlynydd ardal leol eich helpu i ddod o hyd i gyngor a chefnogaeth yn eich cymuned.

Cyfamod y Lluoedd Arfog

Nod y Cyfamod y Lluoedd Arfog yw annog cymunedau lleol i gefnogi'r gymuned wasanaethu yn eu hardal a meithrin dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd am faterion sy'n effeithio ar gymuned y Lluoedd Arfog.

Wcráin - sut gallwch helpu

Mae Abertawe yn adnabyddus fel Dinas Noddfa. Mae gennym hanes o groesawu pobl o wahanol genedligrwydd, ethnigrwydd a chrefyddau yn ogystal â'r rheini sy'n ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth mewn gwledydd eraill.

Cynnwys y gymuned

Hoffem gynnwys yr holl breswylwyr drwy feithrin perthnasoedd, gweithio mewn partneriaeth, gweithgareddau cymdeithasol a rhannu gwybodaeth.

Canolfannau teuluoedd a chanolfannau plant yn Abertawe

Mae Canolfannau Teuluoedd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymunedol o safon i blant, pobl ifanc a theuluoedd i feithrin ac i atgyfnerthu perthnasoedd.

Banciau bwyd a chefnogaeth

Lleoliadau, amserau agor a gwybodaeth am sut i gael mynediad at fanciau bwyd yn Abertawe. Mae hefyd wybodaeth i bobl sydd am roi nwyddau i fanc bwyd.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 29 Mai 2024