Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau yn Abertawe

Cewch gipolwg ar ein rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar draws Abertawe.

Hwyl hanner tymor mis hydref

Mae digon o bethau hwyl i'w gwneud yn ystod y gwyliau ysgol yn Abertawe.

Gŵyl Ymylol Abertawe 2021

Mae Gŵyl Ymylol Abertawe yn dychwelyd! Yn dychwelyd rhwng 21 a 24 Hydref, gan arddangos rhai o'r doniau celf, cerddoriaeth, comedi a gair llafar gorau sydd gan Abertawe i'w cynnig, a mwy!

Arddangosfa Tân Gwyllt - Bae Abertawe

Dydd Gwener 12 Tachwedd, 6.00pm - 8.00pm.

Llwybr Arswydus y Castell

Bydd llwybr tywys arswydus yn eich arwain o amgylch y Castell bwganllyd, gan chwilio am ysbrydion ac ellyllon (cyfeillgar) ar hyd y ffordd!

Sesiynau chwarae i blant

Rydym yn sylweddoli bod chwarae'n bwysig i deuluoedd ac yn annog pawb i ddod i'n sesiynau chwarae mynediad agored.

Digwyddiadau amgylcheddol

Mae'r llyfryn digwyddiadau amgylcheddol yn nodi manylion cannoedd o ddigwyddiadau am ddim neu rad a gynhelir yn Abertawe ac o'i hamgylch.

Digwyddiadau'r Glynn Vivian

Beth sy'n digwydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Theatr y Grand

Beth sy'n digwydd yn Theatr y Grand. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Neuadd Brangwyn

Beth sy'n digwydd yn Neuadd Brangwyn. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Amgueddfa Abertawe

Beth sy'n digwydd yn Amgueddfa Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau Canolfan Dylan Thomas

Beth sy'n digwydd yng Nghanolfan Dylan Thomas. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Digwyddiadau yng Nghastell Ystumllwynarth

Gwybodaeth am y digwyddiadau a'r gweithgareddau a gynhelir yng Nghastell Ystumllwynarth.