Chwilio'r wefan
English

Meysydd golff a golff gwyllt

Mae gan Fae Abertawe amrywiaeth o gyrsiau golff sy'n addas i bob gallu. Maent yn cynnwys parcdir, gweundir, meysydd ymarfer, taro a phytio a golff gwallgof.

Mae gan lawer ohonynt olygfeydd trawiadol o'r ardal o amgylch a fydd yn ychwanegu at eich mwynhad.

Golff-troed Abertawe
Blackpill, Heol y Mwmbwls, Abertawe

Golff-troed yn Abertawe rhwng Bae Abertawe a Heol y Mwmbwls. 

Llyn Cychod Singleton
Parc Singleton, Abertawe

Cwrs golff gwyllt bach yn ogystal â difyrion adloniant teuluol eraill, fel llyn cychod gyda phedalos a thafarn.

Gerddi Southend
Parc Southend, Y Mwmbwls, Abertawe

Cwrs golff gwyllt sy'n addas ar gyfer yr holl deulu.
 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM