Toglo gwelededd dewislen symudol

Mewn perygl o golli'ch cartref

Os ydych yn credu eich bod mewn perygl o golli'ch llety dylech drefnu i weld ymgynghorydd yn ein gwasanaeth Opsiynau Tai cyn gynted â phosib.

Gorau po gynted y byddwch yn dweud wrthym am eich sefyllfa, fwyaf tebygol yw hi y gallwn eich helpu.

Cysylltu ag Opsiynau Tai Opsiynau Tai

Gallwn roi gwybod i chi am eich dewisiadau gan ganolbwyntio ar gyngor ymarferol a chyfreithiol i'ch helpu i aros yn eich cartref a/neu eich helpu i ddod o hyd i lety arall.

Gofynnir i chi am eich sefyllfa bresennol, am sut yr ydych yn ddigartref neu pam rydych chi'n debygol o golli eich cartref. Gofynnir am wybodaeth gennych hefyd a fydd yn ein helpu i benderfynu sut y gallwn eich caniatáu i aros yn eich cartref os hoffech wneud hynny megis:

  • cyd-drafod â'ch landlord i'ch galluogi i aros yn eich tenantiaeth
  • chwilio am gyfle i ychwanegu at eich incwm fel y gallwch fforddio aros yn eich cartref
  • nodi rhai camau diogelwch ychwanegol er mwyn i chi deimlo'n fwy diogel yn eich cartref
  • trafod gyda ffrindiau neu berthnasau er mwyn i chi aros gyda hwy am fwy o amser

Bydd yn rhaid i ni hefyd benderfynu a oes dyletswydd gyfreithiol arnom i gynnig llety i chi, os ydych mewn perygl o golli'ch cartref neu heb gartref.

Os na allwn atal digartrefedd, yna byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i rywle arall i fyw.

Ar ôl y cyfweliad, bydd eich ymgynghorydd yn penderfynu ar y ddyletswydd gyfreithiol sydd gennym i chi, os o gwbl. Cewch wybod am y penderfyniad mewn llythyr - os nad ydych yn cytuno â'r penderfyniad hwn, gallwch ofyn am adolygu eich achos.