Chwilio'r wefan
English

Ychwanegwch eich digwyddiadau

Ychwanegwch eich digwyddiadau at ein calendr digwyddiadau.

Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn i'ch digwyddiad ymddangos ar y calendr digwyddiadau. Pan fyddwch wedi cyflwyno digwyddiad, cyn iddo ymddangos ar y wefan, bydd angen i chi ei wirio a'i gymeradwyo.

Sylwer bod y ffurflen hon ar gyfer digwyddiadau'n unig. Peidiwch ag ychwanegu cyrsiau na dosbarthiadau ffitrwydd, ymarferion neu unrhyw ddigwyddiadau sy'n digwydd y tu allan i Ddinas a Sir Abertawe.

Cyn i chi gyflwyno'r ffurflen, gwiriwch fod y manylion yn gywir.

Os yw eich digwyddiad eisoes ar y calendr ond mae'r wybodaeth yn anghywir, yna e-bostiwch marchnata@abertawe.gov.uk gyda'r manylion cywir.

** ymwadiad - sylwer caiff digwyddiad ei ychwanegu yn ôl disgresiwn Dinas a Sir Abertawe'n unig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM