Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau Cyngor Abertawe sy'n cael eu hatal o 18 Mawrth i helpu'r gymuned frwydro yn erbyn coronafeirws yn cynnwys: amgueddfeydd, orielau cyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws. Diolch am eich cefnogaeth.

 

Rydym wedi canslo neu ohirio pob digwyddiad diwylliannol a thwristiaeth a drefnwyd yn uniongyrchol gennym tan ddiwedd mis Awst. Mae'r digwyddiadau a ganslwyd yn cynnwys Sioe Awyr Cymru a Gŵyl Arbennig Abertawe.

 

Gohiriwyd y Sioe Deithiol Aer Glân a dau ddigwyddiad theatr awyr agored yng Nghastell Ystumllwynarth ym mis Awst nes clywir yn wahanol.

Calendar with date 17

Digwyddiadau a gweithgareddau

Mae llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau i chi eu mwynhau yn Abertawe.

Edrychwch ar ein digwyddiadau gydag argymhellion o bethau i'w gwneud. Defnyddiwch y calendr digwyddiadau i chwilio neu ewch i'r awyr agored ar gyfer rhai gweithgareddau gwych.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM