Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Ebrill 2023

Disgyblion Blwyddyn Dau yn y ddinas yn derbyn cynnig am brydau ysgol am ddim

Bydd yr holl ddisgyblion Blwyddyn Dau sy'n mynychu ysgolion yn Abertawe yn cael cynnig prydau ysgol am ddim pan fydd yr ysgol yn ailddechrau ar ôl hanner tymor mis Mai.

Gorymdaith i deithio trwy ganol y ddinas wrth i Pride Abertawe ddychwelyd

Bydd gorymdaith liwgar gydag awyrgylch carnifal yn teithio trwy ganol y ddinas ddydd Sadwrn wrth i ŵyl flynyddol Pride Abertawe ddychwelyd.

Miloedd yn elwa o gydlynu ardaloedd lleol

Mae'r effaith gadarnhaol y mae cydlynwyr ardaloedd lleol wedi'i chael wrth weithio gyda miloedd o breswylwyr Abertawe wedi cael sylw mewn adroddiad newydd.

Gwaith yn datblygu'n dda ar gyfadeilad chwaraeon gwerth £7.5m

Mae gwaith yn datblygu'n dda ar fuddsoddiad o dros £7.5m mewn cyfleusterau chwaraeon a hamdden, ynghyd â chanolfan cynnwys teuluoedd gymunedol, a fydd o fudd i filoedd o bobl ar draws Abertawe pan fydd yn agor yn hwyrach eleni.

Cefnogaeth yn parhau fis ar ôl y digwyddiad

Diolchwyd i gymunedau yn Abertawe am barhau i gefnogi'r rheini yr effeithiwyd arnynt gan y ffrwydrad mewn eiddo preswyl yn Nhreforys.

Ciosg yn ailagor gyda phastai enwog ar y fwydlen o hyd

Mae ciosg hynod boblogaidd Parc Victoria Abertawe wedi ailagor ac mae ei bastai briwgig enwog ar y fwydlen o hyd.

Busnesau bwyd a diod poblogaidd yn symud i leoliad newydd

Mae dau fusnes poblogaidd wedi symud i leoliad newydd dros dro wrth i waith hanfodol gael ei wneud i gryfhau amddiffynfeydd môr y Mwmbwls.

Canmol Lleoedd Llesol Abertawe am eu cymorth dros y gaeaf

Diolchwyd i elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill ar draws Abertawe sydd wedi agor eu drysau i gynnig lleoedd cynnes a chroesawgar i bobl fynd iddynt yn ystod y gaeaf am helpu i ddarparu llinell fywyd i'r rheini sydd ei hangen fwyaf.

Cynghorydd hir ei wasanaeth yn dod yn Arglwydd Faer Abertawe

Mae dau o gynghorwyr hwyaf eu gwasanaeth Abertawe wedi dod yn Arglwydd Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer.

Mae diwrnod coroni'r Brenin Siarl III a'r Frenhines Gydweddog yn agosáu a gall preswylwyr Abertawe fod yn rhan o hyn drwy gynnal eu partïon stryd eu hunain.

Mae'r cyngor wedi hepgor ffïoedd cau ffyrdd i bobl leol sydd am gau eu stryd ar gyfer partïon stryd i ddathlu coroni'r brenin ar benwythnos Gŵyl y Banc 6 i 8 Mai.

Pawb yn barod! Mae trên bach y bae wedi dechrau ei dymor newydd

Mae tîm ymroddedig o weithwyr rhan-amser Cyngor Abertawe wedi lansio Trên Bach Bae Abertawe ar gyfer ei dymor newydd.

Amser yn dod i ben ar gyfer defnyddio'r talebau costau byw

Mae preswylwyr Abertawe nad ydynt wedi defnyddio'u talebau costau byw gwerth £200 eto yn cael eu hannog i wneud hynny cyn gynted â phosib
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • o 3
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith