Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2023

Marchnad Abertawe

Os ydych chi'n dwlu ar Farchnad Abertawe a'n masnachwyr gwych, pleidleisiwch drosom fel rhan o'r 'Great British Market Awards'!

£500,000 i gefnogi gweithgareddau, bwyd a mannau cynnes y gaeaf hwn

Disgwylir i filoedd o breswylwyr Abertawe o bob oed elwa o weithgareddau, bwyd a mannau cynnes, croesawgar i fynd iddynt y gaeaf hwn, diolch i werth £500,000 o gymorth a ddarperir gan Gyngor Abertawe.

Dathliad Nadolig i'r ynysig a'r rheini sy'n agored i niwed yn agosáu

Mae Abertawe'n dod ynghyd unwaith eto i ledaenu hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen yn ystod digwyddiad Nadoligaidd arbennig iawn.

Ysgol yn rhannu stori lwyddiant hwb cymunedol

Gofynnwyd i ysgol sydd wedi rhoi bywyd newydd i neuadd gymunedol yn ei thiroedd rannu'r stori lwyddiant gyda gweddill Cymru.

Gwnewch gais yn awr am gyllid ar gyfer bwyd, gweithgareddau a mannau cynnes

Gall grwpiau a sefydliadau yn Abertawe sy'n darparu bwyd am ddim i blant oed ysgol yn ystod y gwyliau, gweithgareddau am ddim neu â chymhorthdal neu sy'n agor eu drysau i gynnig croeso cynnes i breswylwyr wneud cais o hyd am gyllid i gefnogi eu gwaith.

Gwersi mewn bwyta'n iach ar gael yn dilyn buddsoddiad mewn ysgol

Mae prydau iach a choginio ar gyllideb yn wersi difyr a fydd ar gael i ddisgyblion a'u teuluoedd yn Ysgol Gynradd Penclawdd.

Sgubor Chwaraeon Dan Do gyda chae 3G yn dod yn ei flaen

Mae sgubor chwaraeon dan do newydd a fydd yn cynnwys cae 3G yn dod yn ei flaen.

Mae amser o hyd i enwebu eich arwyr gofal plant

Mae pobl ar draws Abertawe yn dangos eu gwerthfawrogiad o weithlu gofal plant a chwarae hynod fedrus y ddinas drwy enwebu eu harwyr ar gyfer Dathliad Blynyddoedd Cynnar Abertawe 2024.

Dyddiad cau yn nesáu'n gyflym ar gyfer ceisiadau prosiectau gwledig

O farchnadoedd gwledig a llwybrau i ymwelwyr i fioamrywiaeth a mentrau ynni adnewyddadwy, dim ond ychydig ddiwrnodau sydd ar ôl i gyflwyno ceisiadau am gyllid ar gyfer cynlluniau 'r nod o hybu cymunedau gwledig Abertawe.

Goleuadau newydd yn cael eu gosod ar hyd un o forliniau enwocaf Cymru

Disgwylir i bromenâd golygfaol Bae Abertawe o'r Mwmbwls hyd at faes chwaraeon San Helen gael ei oleuo gyda'r hwyr.

Casgliad o luniau yn nodi degawdau allweddol yn hanes cyfoethog Abertawe

Mae casgliad amhrisiadwy o luniau sy'n dangos Abertawe fwy na hanner canrif yn ôl bellach dan ofal diogel yn Amgueddfa Abertawe.

Cae chwaraeon gwerth £1.6m yr ysgol bron yn barod i'w ddefnyddio

Mae'r cyffyrddiadau olaf yn cael eu gwneud i gae 3G pob tywydd maint llawn yn Ysgol yr Olchfa a fydd yn trawsnewid cyfleusterau chwaraeon i ddisgyblion a'r gymuned ehangach.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • o 5
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith