Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau a gweithgareddau - am ddim, cost isel a rhatach

Cymerwch gip ar sut y gallwch chi fwynhau gweithgareddau a digwyddiadau o amgylch Abertawe am ddim neu am gost isel.

Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys mynediad at lyfrau ac adnoddau am ddim yn ogystal â channoedd o wasanaethau'r cyngor ar-lein.

Pasbort i Hamdden

Cynllun gostyngiadau gan Gyngor Abertawe i drigolion Abertawe sydd ar incwm isel yw Pasbort i Hamdden (PIH).

Hynt

Mae'r cerdyn Hynt yn gwneud mynediad i wasanaethau hamdden ac adloniant yn fwy hwylus i gwsmeriaid anabl.

Digwyddiadau'r llyfrgell

Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich llyfrgell leol.

Oriel Gelf Glynn Vivian

Oriel leol yw Oriel Gelf Glynn Vivian Cyngor Abertawe sy'n ganolfan ragoriaeth ar gyfer y celfyddydau gweledol yn Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Amgueddfa Abertawe

Yr amgueddfa hynaf yng Nghymru lle gallwch ddarganfod hanes diwydiannol, morol a diwylliannol Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Canolfan Dylan Thomas

Mae Arddangosfa Dylan Thomas yn dathlu Dylan Thomas, bardd enwocaf Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Traethau

Mae gan Abertawe draethau gwych ar garreg ei drws.

A-Y o barciau, gwarchodfeydd natur a mannau awyr agored

Mwy o wybodaeth am barciau, gerddi a gwarchodfeydd natur o amgylch Abertawe.

Lleoedd Chwarae

Mae'r holl ardaloedd chwarae bellach ar agor i'r cyhoedd.

Lido Blackpill

Treuliwch brynhawn heulog gyda'r teulu ym mharc dŵr awyr agored Abertawe.

Digwyddiadau amgylcheddol

Digwyddiadau amgylcheddol am ddim yn Abertawe.

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol.

Us Girls

Gwersylloedd a sesiynau Us Girls arobryn i ferched rhwng 8 a 14 oed.

Campfeydd awyr agored

Mae gennym 10 gorsaf ffitrwydd o gwmpas Llyn y Fendrod a llwybr ffitrwydd ar hyd Promenâd Abertawe gyda chyfarpar am ddim i bawb ei ddefnyddio.
Close Dewis iaith