Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau a gweithgareddau - am ddim, cost isel a rhatach

Cymerwch gip ar sut y gallwch chi fwynhau gweithgareddau a digwyddiadau o amgylch Abertawe am ddim neu am gost isel.

Hwyl gwyliau'r Pasg

Mae digon o bethau hwyl i'w gwneud yn ystod gwyliau'r ysgol yn Abertawe y Pasg hwn.

Digwyddiadau amgylcheddol

Cynhelir digwyddiadau am ddim ac am gost isel rhwng mis Ebrill a mis Rhagfyr o gwmpas Abertawe a phenrhyn Gŵyr.

Sioe Awyr Cymru 2023

1 - 2 Gorffennaf 2023

Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys mynediad at lyfrau ac adnoddau am ddim yn ogystal â channoedd o wasanaethau'r cyngor ar-lein.

Pasbort i Hamdden

Cynllun gostyngiadau gan Gyngor Abertawe i drigolion Abertawe sydd ar incwm isel yw Pasbort i Hamdden (PIH).

Hynt

Mae'r cerdyn Hynt yn gwneud mynediad i wasanaethau hamdden ac adloniant yn fwy hwylus i gwsmeriaid anabl.

Digwyddiadau'r llyfrgell

Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich llyfrgell leol.

Oriel Gelf Glynn Vivian

Oriel leol yw Oriel Gelf Glynn Vivian Cyngor Abertawe sy'n ganolfan ragoriaeth ar gyfer y celfyddydau gweledol yn Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Amgueddfa Abertawe

Yr amgueddfa hynaf yng Nghymru lle gallwch ddarganfod hanes diwydiannol, morol a diwylliannol Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Canolfan Dylan Thomas

Mae Arddangosfa Dylan Thomas yn dathlu Dylan Thomas, bardd enwocaf Abertawe. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i wefan allanol.

Traethau

Mae gan Abertawe draethau gwych ar garreg ei drws.

A-Y o barciau, gwarchodfeydd natur a mannau awyr agored

Mwy o wybodaeth am barciau, gerddi a gwarchodfeydd natur o amgylch Abertawe.

Castell Ystumllwynarth

Darganfod Castell Ystumllwynarth

Prom Abertawe

Mwynhewch ddiwrnod mas gwych ar hyd Prom Abertawe.

Lleoedd Chwarae

Mae'r holl ardaloedd chwarae bellach ar agor i'r cyhoedd.

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol.

Us Girls

Gwersylloedd a sesiynau Us Girls arobryn i ferched rhwng 8 a 14 oed.

Campfeydd awyr agored

Mae gennym 10 gorsaf ffitrwydd o gwmpas Llyn y Fendrod a llwybr ffitrwydd ar hyd Promenâd Abertawe gyda chyfarpar am ddim i bawb ei ddefnyddio.

Gwasanaeth bysus am ddim

Gan ddechrau ar ddydd Gwener y Groglith (15 Ebrill), mae'r cynnig bysus am ddim hynod boblogaidd yn y ddinas yn ôl am 10 niwrnod arall. Rhaid i bob taith ddechrau cyn 7.00pm.
Close Dewis iaith