Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2024

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost am ddim, sy'n cynnwys gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor.

Pob disgybl ysgol gynradd yn Abertawe i gael cynnig prydau ysgol am ddim o fis Medi

Bydd yr holl ddisgyblion cynradd yn Abertawe'n cael cynnig prydau ysgol am ddim pan fyddant yn dychwelyd i'r ysgol ar ôl gwyliau'r haf ym mis Medi.

Ysgol gartrefol yn annog lles disgyblion yn llwyddiannus iawn

Mae arolygwyr yn dweud bod Ysgol Gymraeg y Cwm yn ysgol gynradd gartrefol, ddiogel a chynhwysol sy'n annog lles disgyblion yn llwyddiannus iawn.

Croeso i gyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd yn y Plasty

Cynhaliwyd cyfarfod unigryw gyda rhai o'r cyn-filwyr byw olaf a wasanaethodd yn yr Ail Ryfel Byd yn y Plasty yn Abertawe.

Cynllun i gynyddu cymorth i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Bydd mwy o blant a phobl ifanc yn gallu cael mynediad at gymorth dysgu ychwanegol yn agosach at eu cartrefi dan gynigion newydd Cyngor Abertawe.

Sioe Awyr Cymru'n dychwelyd i Fae Abertawe dros y penwythnos

Oes angen cyngor arnoch i fanteisio i'r eithaf ar y digwyddiad mwyaf yng Nghymru lle ceir mynediad am ddim?

Disgyblion yn croesawu cyfleusterau chwaraeon a chymunedol arloesol

Mae disgyblion mewn ysgol sydd bellach yn elwa o gyfleusterau chwaraeon a chymunedol arloesol wedi croesawu partneriaid a oedd yn gyfrifol am ariannu'r cynllun gwerth £7.5m.

Y ddinas yn parhau i anrhydeddu personél sy'n gwasanaethu

​​​​​​​Mae Abertawe'n gwneud mwy nag erioed o'r blaen i anrhydeddu'r rheini sydd wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog Prydain - a bydd cyfle mawr arall y penwythnos hwn i'r cyhoedd ddangos ei gefnogaeth.

Miloedd yn mwynhau penwythnos Sioe Awyr Cymru

Roedd penwythnos Sioe Awyr Cymru'n un gwych gyda channoedd ar filoedd o bobl yn mwynhau digwyddiad awyr agored am ddim mwyaf y wlad.

Lluniau newydd yn arddangos datblygiad arfaethedig newydd yng nghanol y ddinas

Mae'r lluniau cyffrous newydd hyn yn rhoi'r cipolwg cyntaf ar ddatblygiad swyddfeydd pwysig sy'n cael ei gynllunio ar gyfer canol dinas Abertawe.

Y Glynn Vivian yn lansio canllaw ddigidol newydd i gyfoethogi ymweliadau â'r oriel

Mae'r canllaw am ddim yn ymuno â channoedd o sefydliadau diwylliannol ar draws y byd drwy ap Bloomberg Connects.

Cyfle i ddweud eich dweud! Am ran allweddol o lan môr syfrdanol Abertawe

Anogir dinasyddion Abertawe i ddweud eu dweud am welliannau posib i lan môr Abertawe rhwng y Ganolfan Ddinesig a Blackpill

Yn eisiau - arbenigwyr y sector preifat i helpu i annog ffyniant de-orllewin Cymru

Mae angen arbenigwyr deinamig yn y sector preifat er mwyn helpu de-orllewin Cymru i ddod yn rhanbarth mwy ffyniannus, gwyrddach a mwy cysylltiedig yn y blynyddoedd i ddod.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith