Chwilio'r wefan
English
laptop

71 a 72 Ffordd y Brenin

Prosiect y Fargen Ddinesig gyda swyddfeydd uwch-dechnoleg. Adwaenid yn flaenorol fel y Pentref Digidol.

  • Lleoliad: Tir gwag (hen safle Oceana) gyferbyn â 'Coppergate', sef datblygiad newydd 14 llawr i fyfyrwyr ar Ffordd y Brenin yng nghanol y ddinas
  • Tua 100,000 tr sg. o le swyddfa hyblyg at ddibenion technoleg, ynghyd ag amwynderau
  • Cyflymderau band eang, cysylltedd digidol ac integreiddio gyda thechnoleg Smart City
  • Cyfleusterau cynhadledd a chyfarfod, gyda chysylltiadau posib ag arena dan do newydd Abertawe
  • Potensial i ysgogi datblygiadau pellach ar hyd Ffordd y Brenin
  • Amserlen adeiladu: gaeaf 2020 - hydref 2022

Kingsway - 71 and 72 (courtyard view)

Kingsway - 71 and 72 (entrance)

Kingsway - 71 and 72 (road view)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM