Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mehefin 2023

Cyhoeddiad: Newidiadau dros dro i'r ffyrdd ar gyfer Sioe Awyr Cymru

Cyhoeddwyd amrywiaeth o newidiadau dros dro i'r ffyrdd i sicrhau y gall miloedd o bobl fwynhau Sioe Awyr Cymru eleni'n ddiogel.

Mwy o ddewis i siopwyr wrth i stondinau newydd agor yn y farchnad

Mae gan siopwyr fwy o resymau newydd i ymweld â marchnad hanesyddol Abertawe.

Rownd newydd o gyllid tlodi mislif ar gael

Mae cyllid ar gael unwaith eto a gefnogodd 34 o elusennau a sefydliadau sy'n gweithio i fynd i'r afael â thlodi mislif yn Abertawe'r llynedd.

Volunteerweek

Mae Abertawe'n dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr Genedlaethol drwy ddiolch i'r miloedd o bobl sy'n rhoi o'u hamser er mwyn helpu eraill yn y ddinas.

Cynlluniau ariannu ar waith i hybu busnesau Abertawe

Mae nifer o grantiau bellach ar gael i roi hwb i fusnesau o bob math yn Abertawe.

Prosiect sy'n werth miliynau o bunnoedd yn dathlu treftadaeth Abertawe

Disgwylir i gynlluniau mawr newydd roi bywyd newydd i Gwm Tawe Isaf drwy ddathlu ei hanes diwydiannol cyfoethog gymryd cam arall ymlaen.

Cynllun ar gyfer asedau'r cyngor yn helpu i ddatblygu'r ddinas - adroddiad

Mae cynllun eang yn helpu Cyngor Abertawe i dorri costau, denu refeniw newydd, ysgogi adfywiad, creu cartrefi i bobl leol a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Partneriaid yn mabwysiadu cynllun i wella lles yn y ddinas

Mae preswylwyr wedi bod yn helpu i lunio dyfodol Abertawe drwy gyfrannu at gynllun newydd sy'n anelu at wneud y ddinas yn lle gwell fyth i fyw a gweithio ynddo.

Cyfle i gerddorion ifanc chwarae jazz

Gwahoddir cerddorion ifanc i gymryd rhan mewn gweithdy am ddim gyda Band Mawr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Arctic Monkeys Parcio a Theithio

Byddwn yn gweithredu'r ddau safle parcio a theithio (Glandŵr a Fabian Way) nos Lun (12 Mehefin) i ddarparu lleoedd parcio ar gyfer ymwelwyr i sioe yr Arctic Monkeys yn stadiwm Swansea.com.

Gallai cais am gyllid trafnidiaeth ddarparu hwb i gludiant cynaliadwy yn Abertawe

Mae gwelliannau i gludiant cyhoeddus, mwy o isadeiledd gwefru cerbydau trydan a llwybrau cerdded a beicio newydd yn cael eu cynllunio yn Abertawe.

Mae'r llwyfan yn barod ar gyfer Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe

Mae'r llwyfan yn barod ar gyfer Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe eleni.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Mawrth 2024