Chwilio'r wefan
English
racing bike

Beicio

Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

Mae nifer o lwybrau beicio sy'n addas i deuluoedd yn ogystal â thraciau beicio mynydd mwy heriol yn ardal Abertawe a Gŵyr. 

Archwilio ar y beic yn eich boddio? Mae Bae Abertawe'n harddach byth ar y beic.

Mapiau beicio Bae Abertawe

Gallwch weld Map Beicio Bae Abertawe ar-lein:

 Map beicio Bae AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Neu gallwch lawrlwytho copi o'r map fel PDF:

PDF Document Swansea Bay cycle map (PDF, 23MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Beth yw Llwybrau Bae Abertawe?

Yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i ddarparu a hyrwyddo llwybrau teithio llesol ledled Dinas a Sir Abertawe. Mae hyn yn golygu y gall mwy ohonon ni gymudo'n hawdd ac yn ddiogel ar droed ac ar gefn beic.

Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn buddsoddi yn rhwydwaith Cerdded a Beicio Llwybrau Bae Abertawe gyda thros dros 118km o lwybrau ac isadeiledd cerdded a beicio o safon. Mae rhagor o lwybrau'n cael eu hychwanegu drwy'r amser er mwyn caniatáu i fwy o bobl eu defnyddio!

Rydym yn gobeithio'ch ysbrydoli chi i roi cynnig ar y rhwydwaith ar gyfer eich teithiau pob dydd. Efallai mai cerdded neu feicio fydd eich hoff ffordd o gyrraedd gwaith a mynd o le i le cyn bo hir - hyd yn oed os ydyw ychydig o droeon yr wythnos yn unig - gyda'n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth enfawr!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Swansea BaywaysYn agor mewn ffenest newydd

Rhoi gwybod am broblem gyda llwybr beicio

Rhowch wybod am broblem gyda llwybr beicio megis sbwriel, tyllau neu ordyfiant.

Gellir rhoi gwybod am ddiffygion argyfwng trwy ffonio 01792 843330 ar unrhyw adeg, 24 awr y dydd, 365 niwrnod y flwyddyn.

Llwybr Beicio Upper Bank

Mae Llwybr Beicio Upper Bank yn gyswllt i feicwyr a cherddwyr ar arwyneb a rennir sydd heb draffig o Heol Jersey i Ffordd Nantong.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM