Toglo gwelededd dewislen symudol

Beicio

Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

Mae nifer o lwybrau beicio sy'n addas i deuluoedd yn ogystal â thraciau beicio mynydd mwy heriol yn ardal Abertawe a Gŵyr. 

Archwilio ar y beic yn eich boddio? Mae Bae Abertawe'n harddach byth ar y beic.

Mapiau beicio Bae Abertawe

Gallwch lawrlwytho copi o'r map fel PDF:  Map beicio Bae Abertawe (PDF) [23MB]

 

Rhowch wybod am broblem gyda llwybr beicio megis sbwriel, tyllau neu ordyfiant Adrodd am ddiffyngion yn arwyneb y ffordd ar-lein

Gellir rhoi gwybod am ddiffygion argyfwng trwy ffonio 01792 843330 ar unrhyw adeg, 24 awr y dydd, 365 niwrnod y flwyddyn.

Llwybr Beicio Upper Bank

Mae Llwybr Beicio Upper Bank yn gyswllt i feicwyr a cherddwyr ar arwyneb a rennir sydd heb draffig o Heol Jersey i Ffordd Nantong.

Rrhannwch gyda gofal

Parchwch eich gilydd ar ein llwybrau a rennir.
Close Dewis iaith