Chwilio'r wefan
English
racing bike

Beicio

Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

Mae nifer o lwybrau beicio sy'n addas i deuluoedd yn ogystal â thraciau beicio mynydd mwy heriol yn ardal Abertawe a Gŵyr. 

Archwilio ar y beic yn eich boddio? Mae Bae Abertawe'n harddach byth ar y beic.

Mapiau beicio Bae Abertawe

Gallwch weld Map Beicio Bae Abertawe ar-lein:

 Map beicio Bae AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Neu gallwch lawrlwytho copi o'r map fel PDF:

PDF Document Map beicio Bae Abertawe (PDF, 23MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Llwybr beicio Bae Abertawe

Rydym wedi ymuno â Chyngor Castell-nedd Port Talbot i greu llwybrau beicio Bae Abertawe. Mae'r mapiau wedi'u dylunio ar gyfer cymudwyr ac yn canolbwyntio ar lwybrau sy'n cynnig y daith fwyaf uniongyrchol a gwastad, lle y bo modd, ac sy'n addas i bob math o feiciau. Neilltuir lliw i bob llwybr a bydd y beicwyr yn gweld lliwiau map y tiwb ar arwyddion ar hyd y llwybrau beicio, er mwyn iddynt allu sicrhau eu bod yn mynd i'r cyfeiriad cywir.

Cycle Swansea BayYn agor mewn ffenest newydd

Rhoi gwybod am broblem gyda llwybr beicio

Rhowch wybod am broblem gyda llwybr beicio megis sbwriel, tyllau neu ordyfiant.

Gellir rhoi gwybod am ddiffygion argyfwng trwy ffonio 01792 843330 ar unrhyw adeg, 24 awr y dydd, 365 niwrnod y flwyddyn.

Llwybr Beicio Upper Bank

Mae Llwybr Beicio Upper Bank yn gyswllt i feicwyr a cherddwyr ar arwyneb a rennir sydd heb draffig o Heol Jersey i Ffordd Nantong.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM