Toglo gwelededd dewislen symudol

Angen mwy o sachau ailgylchu?

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosib i chi ailgylchu. Er mwyn sicrhau bod gennych ddigon o sachau a biniau, maent ar gael oddi wrth nifer o leoedd.

Sylwer y bydd diwrnodau ac amserau agor  busnesau'n amrywio. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod digon o stoc yn y lleoliadau hyn ond ni allwn sicrhau y bydd sachau ar gael pan fyddwch chi'n cyrraedd.

Byddwch yn ystyriol a chymerwch un rholyn un unig o bob math o sach fel y bydd digon i bawb. Mae gan bob rholyn gwyrdd 26 o sachau ac mae gan leinwyr bwyd 48 felly dylai'r rhain bara am wythnosau o gasgliadau.

Sachau gwyrdd a bagiau bwyd

Gallwch ofyn am ragor o sachau ar ymyl y ffordd drwy ddefnyddio'r tag ailarchebu sydd ym mhob rholyn. Rhowch hwn ar eich sach ar y diwrnod casglu wrth i'ch sachau ddechrau dod i ben ac yna dylai'r criwiau casglu adael rholyn newydd i chi.

Mae rhagor o'r bagiau hyn hefyd ar gael i'w casglu o nifer o siopau ac adeiladau'r cyngor ar draws Abertawe. Gweler y rhestr lawn isod.

Biniau bwyd a bagiau pinc ailddefnyddiadwy

Gallwch gasglu rhai newydd o lyfrgelloedd, swyddfeydd dai a chanolfannau ailgylchu ar draws Abertawe. Gweler y rhestr lawn isod.

Sachau plastig pinc un defnydd

Os ydych yn byw ar un o'r nifer bach o strydoedd sy'n gorfod defnyddio'r sachau plastig pinc un defnydd o hyd, gallwch ofyn i'n criwiau casglu am rai newydd wrth ymyl y ffordd drwy ddefnyddio'r tag ailarchebu sydd y tu mewn i bob rholyn. Os ydych yn byw mewn bloc o fflatiau lle ceir biniau olwynion pinc, bydd gofalwr y safle'n gallu rhoi rhagor o sachau plastig pinc un defnydd i chi.

Bagiau gardd

Mae bagiau gardd ar gael i'w prynu am £2.50 yr un o lyfrgelloedd a swyddfeydd dai. Taliadau cerdyn yn unig yn y swyddfeydd tai. Argymhellwn eich bod yn ffonio o flaen llaw cyn teithio yno'n arbennig er mwyn gwneud yn siŵr bod yr eitemau ar gael ac mewn stoc.

Lleoliadau codi bagiau a biniau newydd

LleoliadSachau gwyrdd a bwydBagiau ailddefnyddiadwy pinc + biniau bwydBagiau gardd
Canolog   
Swyddfa Dai'r Ardal Ganolog - Heol Croft, Dyfati SA1 1QBIeIeIe
Swyddfa Dai'r Ardal Ganolog - Rhodfa Powys, Townhill SA1 6PHIeIeIe
Canolfan Cyswllt, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth SA1 3SNIeIe 
Co-op, Meridian Wharf, Trawler Road, Yr Ardal Forol SA1 1LBIe  
Swyddfa Bost Graiglwyd, 132 Townhill Road, Townhill SA2 0UUIe  
Kays Convenience Store, 61 Bernard Street, Uplands SA2 0HSIe  
Kumar Stores, 1315 Neath Road, Yr Hafod SA1 2LFIe  
Lifestyle Express, 69 King Edwards Road, Brynmill SA1 4LXIe  
Londis Stores, 49 Norfolk Street, Mount Pleasant SA1 6JQIe  
Stondinau Marchnad Abertawe - 'Market Spares' a 'Storm in a Teacup', Stryd Rhydychen SA1 3PQIe  
Prifysgol Abertawe, Prif dderbynfa, Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe SA2 8PPIeIe 
Canolfan yr Amgylchedd, hen adeilad yr Exchange, Pier Street, Yr Ardal Forol SA1 1RYIe  
Tesco Express, 11-12 De La Beche Street SA1 3EZIe  
Llyfrgell Townhill, Powys Avenue, Townhill,  SA1 6PHIeIeIe
Swyddfa Bost Townhill, 82 Penygraig Road, Townhill SA1 6JZIe  
Uplands News, 4-6 Gwydr Square, Uplands SA2 0HDIe  
    
DwyrainSachau gwyrdd a bwydBagiau ailddefnyddiadwy pinc + biniau bwydBagiau gardd
Bev's Shop, 30 Bethania Road, Clydach SA6 5DEIe  
Swyddfa Bost Gellifedw, 295 Birchgrove Road, Gellifedw SA7 9NAIe  
Siop bapurau Browns, 35 Wern Road, Glandŵr SA1 2PAIe  
Llyfrgell Clydach, Y Stryd Fawr, Clydach SA6 5LNIeIeIe
Swyddfa Bost Colwyn Avenue, 143 Colwyn Avenue, Winsh-wen SA1 7ENIe  
Cwm Stores, 73 Hebron Road, Clydach SA6 5EHIe  
Swyddfa Dai Ardal y Dwyrain, 13 Heol Treharne, Treforys SA6 7AAIeIeIe
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet, Ferryboat Close, Parc Menter Abertawe SA6 8QNIeIeIe
Llyfrgell Llansamlet, Peniel Green Road, Llansamlet SA7 9BDIeIeIe
Llyfrgell Treforys, Treharne Road, Treforys SA6 7AAIeIeIe
Swyddfa Bost Plas-marl, Neath Road, Plas-marl SA6 8JTIe  
Premier Express, 6 Rhyddwen Road, Craig-cefn-parc SA6 5RAIe  
Spar, 54-56 High Street, Clydach SA6 5LNIe  
Llyfrgell St Thomas, Grenfell Park Road, St Thomas SA1 8EZIeIeIe
Swyddfa Bost St Thomas, 150 Port Tennant Road, Port Tennant SA1 8JQIe  
The Corner Shop, 89 Cwmrhydyceirw Road, Cwmrhydyceirw SA6 6LJIe  
Canolfan Ailgylchu Tir John, Wern Fawr Road, Port Tennant SA1 8LQIeIe 
Swyddfa Bost y Trallwn, 104 Trallwn Road, Llansamlet SA7 9XAIe  
    
GogleddSachau gwyrdd a bwydBagiau ailddefnyddiadwy pinc + biniau bwydBagiau gardd
Big News, 138 Woodfield Street, Treforys SA6 8ALIe  
Llyfrgell Brynhyfryd, Llangyfelach Road, Brynhyfryd SA5 9LHIeIeIe
Swyddfa Bost y Clâs, 92 Rheidiol Avenue, y Clâs SA6 7JSIe  
Archfarchnad y Clâs, Solva Road, y Clâs SA6 7NXIe  
Llyfrgell Fforest-fach, Kings Head Road, Gendros SA5 8DAIeIeIe
Kumar Stores, 870 Carmarthen Road, Fforest-fach SA5 8HPIe  
Lifestyle Express, 187 Middle Road, Cwmdu SA5 8EZIe  
Llangyfelach Stores, 5 Swansea Road, Llangyfelach SA5 7JDIe  
Swyddfa Dai Ardal y Gogledd, 73-89 Ffordd-y-Brain, Fforesthall SA5 5EDIeIeIe
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Pen-lan, Heol Gwyrosydd, Pen-lan SA5 7BSIeIe 
Llyfrgell Pen-lan, Heol Frank, Pen-lan SA5 7AHIeIeIe
Woodford Stores, 54 Woodford Road, Blaen-y-maes SA5 5PYIe  
    
Gogledd-orllewinSachau gwyrdd a bwydBagiau ailddefnyddiadwy pinc + biniau bwydBagiau gardd
Archfarchnad CK's, 106 Sterry Road, Tre-gŵyr SA4 3BWIe  
Archfarchnad CK's, 28 Swansea Road, Waunarlwydd SA5 4TQIe  
Canolfan Ailgylchu Garngoch, Phoenix Way, Gorseinon SA4 9WFIeIe 
Llyfrgell Gorseinon / Swyddfa Dai Ardal y Gorllewin, 15 West Street, Gorseinon SA4 4AAIeIeIe
Llyfrgell Tregŵyr, 10 Mansel Street, Tre-gŵyr SA4 3BUIeIeIe
Swyddfa Bost Casllwchwr (Spar), 1-3 Castle Street, Casllwchwr SA4 6TUIe  
Swyddfa Bost Penyrheol, 125 Frampton Road, Gorseinon SA4 4YEIe  
Llyfrgell Pontarddulais, St Michael's Avenue, Pontarddulais SA4 8TEIeIeIe
Hen Swyddfa Bost Pontarddulais, 156 St Teilo Street, Pontarddulais SA4 8RAIe  
Swyddfa Bost Pontlliw, 7 Swansea Road, Pontlliw SA4 9EEIe  
Premier Express, 6-62 Gorseinon Road, Penllergaer SA4 9ABIe  
Siop pentref Tircoed, Y Cyswllt, Pentref Tircoed SA4 9NYIe  
    
GorllewinSachau gwyrdd a bwydBagiau ailddefnyddiadwy pinc + biniau bwydBagiau gardd
Swyddfa Bost Blackpill, 110 Mumbles Road, Blackpill SA3 5ASIe  
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun, Derwen Fawr Road, Sgeti SA2 8AAIeIe 
Swyddfa Bost Dynfant, Dunvant Stores, 2 Pen y Fro, Dynfant SA2 7TRIe  
Llyfrgell Cilâ, Ridgeway, Cilâ SA2 7QSIeIeIe
Swyddfa Bost Cilâ, Siop Bapurau Newydd Cilâ, 428 Gower Road, Cilâ SA2 7AJIe  
One Stop Shop, 1-3 Derlwyn, Dynfant SA2 7QAIe  
Llyfrgell Sgeti, Vivian Road, Sgeti SA2 0UNIeIeIe
Swyddfa Bost Sgeti, CK's, 4-8 Parkway, Sgeti SA2 8JJIe  
Swyddfa Dai Ardal y Gorllewin, Bloc 1, 2 Llys Clyne, Sgeti SA2 8JDIeIeIe
    
GŵyrSachau gwyrdd a bwydBagiau ailddefnyddiadwy pinc + biniau bwydBagiau gardd
Swyddfa Bost Llandeilo Ferwallt, 1 Pwlldu Lane, Llandeilo Ferwallt SA3 3HAIe  
Country Stores, 59 Tirmynydd Road, Y Crwys SA4 3PBIe  
Swyddfa Bost Crofty, 50 Pencaerfenni Lane, Crofty SA4 3SWIe  
Gorsaf lenwi Herons Way, Llanrhidian SA3 1ESIe  
Newton News, 46 Southward Lane, Newton SA3 4QDIe  
Llyfrgell Ystumllwynarth, Dunns Lane, Y Mwmbwls SA3 4AAIeIeIe
Llyfrgell Pennard, Pennard Road, Pennard SA3 2ADIeIeIe
Swyddfa Bost Reynoldston, Robins Lane, Reynoldston SA3 1AAIe  
Swyddfa Bost West Cross, Alderwood Road, West Cross SA3 5JDIe  

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref.