Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2023

Tri Chadét y Lluoedd Arfog o Abertawe yn derbyn rôl seremonïol gan yr Arglwydd Faer

Bydd tri Chadét y Lluoedd Arfog o Abertawe yn cefnogi'r Arglwydd Faer gyda digwyddiadau swyddogol ar ôl cael eu dewis o ddwsinau o ymgeiswyr.

Wythnos Gwaith Cymdeithasol yn taflu goleuni ar yrfaoedd amrywiol a gwobrwyol

Mae pobl yn cael eu hannog i ystyried gyrfaoedd ym maes gwaith cymdeithasol wrth i Gyngor Abertawe daflu goleuni ar y gwaith anhygoel y mae ei dimau yn ei wneud i gefnogi pobl o bob oedran ar draws y ddinas.

Darparwr Tai yn llofnodi adduned Dinas Hawliau Dynol

Darparwr tai cymdeithasol mwyaf Cymru yw'r sefydliad allweddol diweddaraf i lofnodi'r adduned Dinas Hawliau Dynol.

Neuadd Eglwys yn agor ei drysau fel un o Leoedd Llesol Abertawe

Mae neuadd eglwys sydd wedi agor ei drysau dan fenter Lleoedd Llesol Abertawe y gaeaf hwn wedi dod yn lleoliad poblogaidd i aelodau cymunedol ar ddydd Iau.

Gweithiwr y cyngor Keith yn cael ei ganmol am ei ddewrder yn dilyn gwaith achub wedi'r ffrwydrad yn Nhreforys

Mae un o weithwyr y cyngor sef y person cyntaf i fynd i mewn i adfeilion tŷ i achub teulu ar ôl ffrwydrad dinistriol yn Nhreforys ddydd Llun, wedi'i ganmol am ei ddewrder.

Apêl yn cael ei lansio i gefnogi aelwydydd yn dilyn ffrwydrad yn Nhreforys

Mae apêl frys wedi cael ei lansio ar gyfer aelwydydd yr effeithiwyd arnynt gan y ffrwydrad trychinebus yn Nhreforys ddydd Llun.

Ysgolion i elwa o gronfa cynnal a chadw gwerth £8m

Ysgolion fydd yn elwa o fuddsoddiad sy'n werth bron £8m gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru mewn gwelliannau cynnal a chadw ac adeiladu yn y ddinas yn ystod y flwyddyn sy'n dod.

Sesiwn i ddysgu mwy am grantiau busnes newydd yn cael ei lansio'n fuan yn Abertawe

Mae gan fusnesau Abertawe'r cyfle i gael gwybod mwy am nifer o grantiau newydd a fydd ar gael yn fuan.

Cymuned yn cael ei chanmol am ei hymateb i'r ffrwydrad yn Nhreforys

Mae cymunedau yn y ddinas wedi cael eu canmol am y ffordd y maent wedi dod ynghyd i helpu'r rheini yr effeithiwyd arnynt gan y ffrwydrad nwy yn Clydach Road, Treforys, bythefnos yn ôl.

Seremoni'n dathlu chwarae ac arwyr gofal plant

Mae'r gwaith anhygoel a wneir gan weithlu gofal plant a chwarae hynod fedrus Abertawe wedi cael ei gydnabod mewn noson o glits a glamor yn Neuadd Brangwyn..

Llyfrgelloedd yn chwarae eu rhan fel Lleoedd Llesol Abertawe

Mae llyfrgelloedd cyhoeddus Abertawe wedi bod yn chwarae eu rhan i sicrhau bod lleoedd cynnes a chroesawgar i bobl fynd iddynt y gaeaf hwn.

Y ddinas yn nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Mae lleoliadau diwylliannol Abertawe ynghyd â'r cyngor yn dathlu cyflawniadau merched, gan gynyddu ymwybyddiaeth o wahaniaethu a'r camau sy'n cael eu cymryd i geisio cydraddoldeb rhwng y rhywiau ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Merched.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • o 5
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith