Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Medi 2022

Rhagor o gyllid yn cael ei ddyfarnu i brosiectau gwledig arloesol

Mae dwy fenter yn Abertawe'n dathlu ar ôl iddynt dderbyn arian gan y Rhaglen Datblygu Gwledig.

Ceisio barn ar gynnig pontŵn yn Knab Rock

Gwahoddir pobl i fynegi barn ar gynnig i greu pontŵn newydd yn Knab Rock yn y Mwmbwls.

Tîm Gemau'r Gymanwlad yn dathlu eu llwyddiant yn nigwyddiad yr Arglwydd Faer

Bydd arwyr Gemau'r Gymanwlad o Abertawe yn cael eu hanrhydeddu yn ystod derbyniad dinesig yr wythnos nesaf.

Yr Arglwydd Faer yn dweud 'diolch' i'n holl arwyr Gemau'r Gymanwlad

Cafwyd noson ddisglair yn y Plasty neithiwr wrth i'r Arglwydd Faer, Mike Day, gynnal derbyniad dinesig ar gyfer arwyr Gemau'r Gymanwlad ein dinas.

Dymchwel adeilad yn paratoi'r ffordd ar gyfer datblygiad yn y ddinas

Mae hen adeilad Llys Dewi Sant yn Abertawe yn dechrau diflannu, fesul bricsen, o ganol y ddinas.

Y ddinas yn targedu problem gwm cnoi

Mae Cyngor Abertawe yn bwriadu targedu'r broblem gwm cnoi ar balmentydd ar draws y ddinas.

Sioe deithiol sy'n rhoi cyngor ar ynni ar y ffordd i gymunedau Abertawe

​​​​​​​Yn dilyn penderfyniad Ofgem i godi'r cap ar bris ynni, mae tîm Hwb Ymwybyddiaeth Ynni Abertawe wedi cyhoeddi cyfres o sioeau teithiol cymunedol am ddim ym mis Medi sy'n agored i bawb.

Cynllun adfywio allweddol yn sicrhau £750,000 mewn grantiau

​​​​​​​Mae prosiect y cyngor i ddod â bywyd newydd i waith copr hanesyddol yr Hafod-Morfa wedi sicrhau £750,000 ychwanegol mewn cymorth grant.

Bron 90 o brosiectau wedi'u cymeradwyo fel rhan o gronfa fuddsoddi fawr

Mae bron 90 o brosiectau bellach wedi cael eu cymeradwyo fel rhan o fuddsoddiad cyfredol mawr i helpu preswylwyr, cymunedau a busnesau Abertawe i adfer o effaith y pandemig.

Teuluoedd yn cael ymweld â Chastell Ystumllwynarth - am ddim

​​​​​​​Bydd un o dirnodau mwyaf hanesyddol Abertawe'n cynnig mynediad am ddim i ymwelwyr ddydd Sadwrn, 10 Medi.

Y cyngor yn atal gwasanaethau anhanfodol ar gyfer 19 Medi

Bydd Cyngor Abertawe yn atal pob gwasanaeth anhanfodol ddydd Llun 19 Medi i nodi Angladd Gwladol y diweddar EM y Frenhines.

Rhedwyr 10k Bae Abertawe Admiral i gynnal un funud ddistaw

Bydd miloedd o redwyr yn cymryd rhan yn ras 10k Bae Abertawe Admiral y penwythnos hwn.
Close Dewis iaith