Toglo gwelededd dewislen symudol

Ailgylchu a sbwriel

Canolfannau ailgylchu

Gwybodaeth am bopeth y mae angen i chi ei wybod am ein canolfannau ailgylchu, gan gynnwys yr hyn y gellir ei ailgychu, rheolau'r ganolfan, y cerbydau a ganiateir, hawlenni a lleoliadau.

Chwilio am gasgliadau ailgylchu a sbwriel

Defnyddiwch y cyfleuster chwilio hwn i gael gwybod pryd bydd eich holl gasgliadau ailgylchu a sbwriel.

Casgliadau ymyl y ffordd

Gwybodaeth am yr hyn y gellir ei gasglu oddi ar ymyl y ffordd, casgliadau â chymorth a chasgliadau bin a gollwyd.

Angen mwy o sachau ailgylchu?

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosib i chi ailgylchu. Er mwyn sicrhau bod gennych ddigon o sachau a biniau, maent ar gael oddi wrth nifer o leoedd.

Gwastraff swmpus

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu ymyl y ffordd ar gyfer eitemau cartref fel gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgelloedd a chypyrddau dillad.

Trysorau'r Tip - Siopa Ailddenfyddio

Atgyweirio, aildefnyddio, benthyg, prynu.

Biniau, sbwriel a thipio anghyfreithlon

Cymryd rhan mewn sesiwn casglu sbwriel neu adrodd am faterion sy'n ymwneud â sbwriel fel y gallwn gadw Abertawe'n daclus.

Lleoliadau ailgylchu eraill

Mae lleoedd eraill y gallwch ailgylchu'ch gwastraff yn Abertawe.

Atgyweirio eitemau sydd wedi torri

Peidiwch â thaflu'ch eitemau sydd wedi torri, atgyweiriwch nhw.

Gofyn / adrodd am wasanaeth ailgylchu neu sbwriel

Gallwch adrodd am nifer o wasanaethau ailgylchu a sbwriel ar-lein a gwneud cais amdanynt.

Cewynnau golchadwy

Bydd cewynnau golchadwy yn lleihau nifer y sachau du rydych yn eu defnyddio ac yn arbed arian. A byddwn ni'n rhoi hyd at £100 i chi at gost prynu cewynnau golchadwy.

Ailgylchu a sbwriel myfyrwyr

Os rydych yn byw oddi ar y campws mewn tŷ rhent i fyfyrwyr, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu wrth ymyl y ffordd y cyngor er mwyn rheoli'ch gwastraff.

Casgliadau ailgylchu i fflatiau

Mae'r holl wasanaethau ailgylchu wrth ymyl y ffordd ar gael i'r holl breswylwyr mewn fflatiau ar draws Abertawe.

Casgliadau ailgylchu a sbwriel dros y gwyliau

Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu ar wyliau banc eleni (tan y Nadolig). Gwneir yr holl gasgliadau ar y dyddiau arferol.

Cwestiynau cyffredin am ailgylchu a sbwriel

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ailgylchu, biniau, sbwriel a thipio'n anghyfreithlon.