Chwilio'r wefan
English
newspaper

Lleihau gwastraff papur

Gallwch leihau swm y papur y mae angen i chi ei ailgylchu trwy gofrestru i atal post sgrwtsh neu gofrestru i weld eich cyfriflenni a'ch biliau ar-lein.

Dywedwch na wrth bost sgrwtsh

Cofrestrwch gyda'r Gwasanaeth Dewis PostYn agor mewn ffenest newydd (MPS). Does dim tâl a chaiff eich enw ei ddileu o hyd at 95% o restrau post uniongyrchol. Byddwch yn amyneddgar oherwydd bod y broses yn cymryd hyd at bedwar mis i fod yn weithredol. Byddwch yn parhau i dderbyn post gan gwmnïau rydych wedi gwneud busnes â hwy yn y gorffennol. Os byddwch am gael eich dileu o'u rhestrau postio, bydd angen i chi gysylltu â hwy'n uniongyrchol. Os oes rhaid i chi roi eich enw a'ch cyfeiriad i gwmni ac nid ydych am gael eich ychwanegu at eu rhestr bostio, darllenwch y print mân. Fel arfer mae blwch y gallwch roi tic ynddo i nodi nad ydych yn dymuno cael eich ychwanegu at eu rhestr bostio.

Gofynnwch am filiau di-bapur

Bydd llawer o sefydliadau megis banciau, a chwmnïau cyfleustodau yn rhoi'r dewis i chi weld biliau ar-lein neu drwy e-bost a gallwch ddewis peidio â derbyn cyfriflenni papur. Er mwyn gwneud hyn bydd angen i chi gysylltu â'r cwmnïau rydych yn ymwneud â hwy'n uniongyrchol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM