Chwilio'r wefan
English

Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu dros wyliau banc mis Mai. Cynhelir yr holl gasgliadau ar y dyddiau arferol.

Information

Y diweddaraf am coronafeirws a chasgliadau gwastraff

Gwybodaeth am ailgylchu a sbwriel mewn perthynas â coronafeirws.

Casgliadau biniau ymyl y ffordd

Newid pwysig i'r gwasanaeth casglu: O ddydd Llun 30 Mawrth, bydd angen i breswylwyr sicrhau bod y gwastraff/ailgylchu ar ymyl y ffordd i'w gasglu o 6.00am. Mae hon yn fesur dros dro yn ystod pandemig Coronafeirws.

  • Cofiwch y dylid rhoi hancesi, papur cegin neu bapur tŷ bach a ddefnyddir i chwythu'ch trwyn yn eich SACHAU DU yn unig. PEIDIWCH â rhoi'r eitemau hyn yn eich sachau gwyrdd - ni ellir eu hailgylchu a gallent hefyd amlygu staff y cyngor i'r pathogen pan fyddant yn cynnal gwiriadau rheoli ansawdd rheolaidd. 
     
  • Dilynwch y cyngor isod gan y Llywodraeth ynghylch cael gwared ar hancesi os ydych chi'n arddangos symptomau posib neu os ydych yn hunanynysu gyda phobl eraill: 
    'Gellir cadw gwastraff personol (megis hancesi wedi'u defnyddio) a chlytiau glanhau tafladwy yn ddiogel o fewn sachau sbwriel tafladwy. Dylid gosod y sachau hyn o fewn sach arall, gan ei chlymu'n ddiogel a'i chadw ar wahân i wastraff arall. Dylid ei gosod ar wahân am o leiaf 72 awr cyn ei rhoi yn eich bin gwastraff cartref allanol.'

 

Sachau/bagiau ailgylchu newydd

Mae'r holl lyfrgelloedd a swyddfeydd tai ar gau ac mae'n bosib yr effeithir ar leoliadau eraill. 

Gellir parhau i wneud cais am ragor o sachau gwyrdd a leinwyr bwyd ar ymyl y ffordd gan ddefnyddio'r tag cofnodi neu gallwch eu casglu o stociwr lleol os ydych allan yn siopa am eitemau hanfodol. Gallwch hefyd eu harchebu ar-lein

Gellir archebu biniau gwastraff bwyd, bagiau gwastraff gardd a bagiau pinc ar-lein.

Rhagor o wybodaeth am sachau/bagiau ailgylchu newydd

 

Canolfannau ailgylchu

O ddydd Mawrth 26 Mai byddwn yn ailagor ein holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref i'r cyhoedd gael gwared ar fathau penodol o wastraff cartref, ond bydd rhai newidiadau i sut rydym yn eu gweithredu a'r hyn rydym yn ei ddisgwyl gan breswylwyr.

Canolfannau ailgylchu yn ailagor

 

Siop ailgylchu Trysorau'r Tip

Ar gau nes clywir yn wahanol.

 

Casgliadau gwastraff swmpus

Bydd casgliadau gwastraff swmpus yn ailddechrau ddydd Llun 11 Mai. Gallwch drefnu casgliad ar-lein nawr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM