Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwyddedu

Trwyddedu a chofrestru tân gwyllt a ffrwydron

Os ydych yn gwerthu neu'n storio tân gwyllt, rhaid i chi gael trwydded gennym. Dylech hefyd storio tân gwyllt yn ddiogel, gwybod eich ymarfer tân ac arddangos arwydd lle caiff tân gwyllt eu cyflenwi neu eu dangos i'w cyflenwi.

Trwyddedau gamblo

Rydym yn gyfrifol am ddyrannu trwyddedau gamblo masnachol. Mae mangreoedd cynnwys casinos, neuaddau bingo, swyddfeydd betio ac arcedau difyrion.

Cofrestru triniwr gwallt

Os oes gennych gwmni trin gwallt neu farbwr, dylech fod wedi cofrestru gyda ni. Mae hyn yn wir am siopau a busnesau teithiol.

Tystysgrifau storio petrolewm

Ceir deddfwriaeth sy'n ymwneud â storio petrol yn ddiogel er mwyn atal tân a ffrwydrad a allai ddigwydd os oes ffynhonnell danio gerllaw.

Hysbysiad tŵr oeri

Mae tyrau oeri'n darparu dŵr wedi'i oeri ar gyfer aerdymheru, cynhyrchu, a generadu pŵer trydan.

Adrodd am fusnes sy'n torri rheoliadau COVID-19

Yma gallwch roi gwybodaeth i ni am fusnes nad yw'n parchu cyfyngiadau Coronafeirws COVID-19.

Ceisiadau priffyrdd a thrwyddedau

Gwnewch gais am drwyddedau priffordd a stryd, gan gynnwys sgipiau, hysbysfyrddau, adeiladau gordo a chaffis palmant.
Close Dewis iaith