Toglo gwelededd dewislen symudol

Manylion ffôn ac e-bost

Sut i gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost.

Yma cewch rifau ffôn uniongyrchol a manylion cyswllt adrannau gwahanol y cyngor ar eu tudalennau gwybodaeth.

Y rhif ffôn cyffredinol (yn ystod oriau swyddfa) yw 01792 636000.

Ar gyfer argyfyngau y tu allan i oriau swyddfa: Cysylltiadau brys.

Rhif ffôn testun i'r rhai sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw: 07800 006367.

Y cyfeiriad post yw: Dinas a Sir Abertawe, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN.

Manylion cyswllt ar gyfer meysydd gwasanaeth
Maes GwasanaethManylion cyswllt
Archifauarchifau@abertawe.gov.uk
Addysgaddysg@abertawe.gov.uk
Amgylchedd:
Ailgylchu a sbwriel
Anifeiliaid, plâu a llygredd

evh@abertawe.gov.uk

Canolfan alwadau'r amgylchedd 01792 635600

Taitai@abertawe.gov.uk
Adnoddau Dynol
Swyddi
servicecentrehelpdesk@abertawe.gov.uk
Ymholiadau am anfonebau

fin.admin@abertawe.gov.uk

Pencadlys y llyfrgellllinelllyfrgelloedd@abertawe.gov.uk
Y cyfryngau a datganiadau i'r wasg
Newyddion

patrick.fletcher@abertawe.gov.uk

nick.parry@abertawe.gov.uk

andy.pearson@abertawe.gov.uk

jason.rogers@abertawe.gov.uk

Parciauis-adran.parciau@abertawe.gov.uk  
Dirwyon parcioTalwch ar-lein (bydd angen eich rhif PCN arnoch)
Ceudyllau/problemau gyda goleuadau strydAdroddwch am y problemau hyn ar-lein
Caffaelcaffael@abertawe.gov.uk
Cofrestryddioncofrestryddion@abertawe.gov.uk
Gwasanaethau Cymdeithasol

PMC@abertawe.gov.uk (Gwasanaethau i Oedolion)

access.information@abertawe.gov.uk (Gwasanaethau Plant a Theuluoedd)

Digwyddiadau arbennigspecial.events@abertawe.gov.uk
Twristiaeth a Marchnata
Y fasnach dwristiaeth
twristiaeth@abertawe.gov.uk
Trafnidiaeth a pheirianneg 
Ymholiadau cyffredinol, ymholiadau ar gludiant i deithwyr
transportation.engineering@abertawe.gov.uk
Goleuadau traffig, materion rheoli traffig a diogelwch ffyrddtraffic@abertawe.gov.uk

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r cyswllt rydych yn chwilio amdano yn y rhestr uchod, e-bostiwch: cyswllt@abertawe.gov.uk

Gallwch gysylltu â'r Prif Weithredwr ar: prifweithredwr@abertawe.gov.uk

Os oes gennych gŵyn nad yw wedi'i datrys gan yr adran berthnasol, cysylltwch drwy'r is-adran gwynion.