Toglo gwelededd dewislen symudol

Prosiect hanesion llafar y RhDG: 'Straeon a Thirwedd Newidiol, Safbwynt Ffermwr'

Nod y prosiect yw dogfennu treftadaeth a thraddodiadau ffermio a gwaith ar y tir yng Ngŵyr ac Abertawe Wledig fel nad yw'n gorffennol a'n cymunedau amaethyddol yn cael eu colli, ond yn cael eu deall a'u gwerthfawrogi gan genedlaethau'r dyfodol.

'Straeon a Thirwedd Newidiol, Safbwynt Ffermwr' - arddangosfa, 26 Hydref 2022 - 29 Ionawr 2023

Bydd y prosiect yn archwilio'r llwyddiannau yn ogystal â'r anawsterau yn y sector, gan ymdrin â phynciau y mae llawer yn eu hystyried yn rhai anodd i ddechrau sôn amdanynt. Bydd y prosiect yn cynyddu ymwybyddiaeth o gefnogaeth iechyd meddwl ac yn cymryd camau tuag at normaleiddio sgyrsiau am les.

Fel adnodd defnyddiol mae'r prosiect wedi cynhyrchu cyfeiriadur Iechyd Meddwl sy'n cynnwys rhifau ffôn a gwybodaeth ddefnyddiol i'r rheini sy'n gweithio yn y sector ffermio, ac y gall fod angen cymorth arnynt.

Cyfeiriadur iechyd meddwl a lles (Word doc) [66KB]

Datblygwyd y darn hwn o waith gan Grŵp Gweithredu Lleol RhDG Abertawe i gydnabod y gwaith llethol y mae'n rhaid ei wneud yn y sector ffermio ac amaethyddol, a chydnabod ei fod yn cael effaith gorfforol ar y rheini sy'n gweithio yn y maes, a hefyd yn rhoi straen sylweddol ar iechyd meddwl rhai ffermwyr a gweithwyr y tir. Nid yw'r rheini yn y sector bob amser yn cydnabod hyn yn agored.

Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol wedi gweithio mewn partneriaeth â Rhwydwaith y Gymuned Ffermio, Sefydliad DPJ, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Prifysgol Bangor a RABI i ddatblygu comisiwn ystyrlon a phriodol, i gymryd camau i gefnogi'r sector amaethyddiaeth a garddwriaeth lleol gyda phroblemau sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl gwael.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hanesion llafar, e-bostiwch rdpleader@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 636992.

Close Dewis iaith