Toglo gwelededd dewislen symudol

Cenhedlaeth newydd o ardaloedd chwarae i'n plant

Rydym yn buddsoddi tua £7m mewn cenhedlaeth newydd o ardaloedd chwarae i blant mewn wardiau ledled y ddinas dros y flwyddyn i ddod.

Byddant yn lleoedd addas i'r gymuned sy'n hwyliog ac yn gyffrous lle gall plant ifanc chwarae gyda'u ffrindiau a'u teulu. Bydd nodweddion yn amrywio rhwng pob ardal yn seiliedig ar adborth gan deuluoedd a chynghorwyr lleol ond bydd pob un yn cynnwys peth cyfleusterau dynodedig i blant anabl eu mwynhau hefyd.

Cyngor Abertawe sy'n talu amdanynt gyda chymorth aelodau wardiau a chyllid gan grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill lle bo hynny ar gael, cytundebau Adran 106 â datblygwyr a grantiau digonolrwydd cyfleoedd chwarae Llywodraeth Cymru.

Parciau a lleoedd chwarae'n cael eu gwella

(cliciwch ar y lluniau i weld fersiynau mwy)

 

Wedi gorffen

Lle Chwarae Gelli Aur

High Street, Pengelli

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • tegan sbring
 • trampolîn
 • unedau siglen cynhwysol
 • carwsél cywastad cynhwysol
 • uned aml-weithgaredd i ddarparu profiadau chwarae amrywiol (cynhwysol, rhyngweithiol, cymdeithasol etc) ar gyfer defnyddwyr rhwng 3 a 7 oed
 • uned aml-weithgaredd fel yr uchod ar gyfer defnyddwyr rhwng 7 a 12 oed
 • rhwyd gofod uchel 4m
 • gwifren sip 30m ar hyd perimedr allanol y lle chwarae

 

Parc Victoria

Gors Lane, St Helens SA1 4PQ

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • aml-chwarae i fabanod
 • aml-chwarae iau i ddarparu profiadau chwarae uchel ac isel amrywiol
 • set o bâr o siglenni seddi gwastad
 • set o bâr o siglenni seddi gwastad a fydd yn cynnwys 2 sedd grud, 1 sedd anabl a sedd i fam a baban
 • trampolîn ar lefel y ddaear sy'n addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
 • carwsél cywastad 
 • tegan sbring
 • paneli chwarae amrywiol wedi'u lleoli o gwmpas y safle.

Diben y gwaith gwella oedd ategu'r siglen ar gyfer cadair olwyn bresennol er mwyn cael cynllun lle gellir cael mynediad i'r ardal ar unrhyw adeg.

 

Lle Chwarae Knoyle

Knoyle Street, Pen-lan SA5 7AY

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 8 a 12 oed)
 • uned aml-chwarae i fabanod (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 3 a 6 oed)
 • llinell sip
 • 2 sbringiwr (malwoden a blodyn)
 • si-so sbring pedair sedd
 • carwsél cynhwysol
 • siglenni crud
 • siglenni sedd wastad
 • siglen fasged

 

Lle Chwarae Parc-yr-Helig

Parc-yr-Helig Road, Gellifedw SA7 9PL

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 8 a 12 oed)
 • uned aml-chwarae i fabanod (ystod oedran 3 a 7 oed)
 • siglenni crud a nyth
 • sedd wastad gyda siglenni i rieni a phlant bach
 • paneli chwarae 
 • dysgl droi gynhwysol
 • trampolîn bach
 • gwifren sip 12m

 

Lle Chwarae Cwm

Mansel Road, Bôn-y-maen SA1 7JT

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau newydd
 • sbringiwr pedair sedd
 • dau banel chwarae
 • gwifren sip 20m
 • ardal gemau aml-ddefnydd
 • gatiau newydd o gwmpas yr ardal amgaeëdig

 

Lle Chwarae Llanyrnewydd

Llanyrnewydd, Pen-clawdd SA4 3JN

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae i blant bach/blant iau (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 3 a 12 oed)
 • trampolîn synhwyraidd
 • sbringiwr cynhwysol
 • si-so sbring i ddau
 • carwsél cynhwysol
 • siglen grud
 • siglen sedd wastad
 • llwybr bach
 • tiwbiau siarad
 • paneli chwarae

 

Lle Chwarae Heol Frank

Tir gerllaw'r ganolfan gymunedol, oddi ar Heol Frank, Pen-lan SA5 7AH

Safle hamdden newydd i gael amrywiaeth o gyfarpar.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau newydd
 • uned aml-chwarae newydd i blant bach
 • paneli chwarae
 • dwy uned siglenni sy'n cynnwys seddi cynhwysol
 • carwsél cynhwysol
 • gatiau newydd o gwmpas yr ardal amgaeëdig

 

Parc Heol Las

New Road, Gellifedw SA7 9DU

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • gwifren sip
 • rowndabowt
 • trampolîn
 • uned siglenni dwbl
 • si-so
 • uned ddringo i blant bach 
 • uned ddringo a sleid

 

Lle Chwarae Llansamlet

Church Road, Llansamlet SA7 9RH

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • trampolîn 
 • si-so
 • uned ddringo a llithren i blant bach
 • uned siglen driphlyg 
 • uned ddringo a llithren
 • meinciau eistedd dur

 

Parc Montana

Montana Place, Glandŵr SA1 2QB

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned amlchwarae sy'n addas i blant 4 i 10 oed gyda phaneli chwarae uchel ac isel
 • set o bâr o siglenni
 • tegan sbring
 • si-so amlddefnydd math sbring
 • carwsél math powlen
 • ardal gemau aml-ddefnydd

 

Parc Ravenhill

Ravenhill Road, Gendros SA3 5AN

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • siglen grŵp pendil 
 • carwsél uwchben gyda seddi sy'n disgyn (seddi math rhaffbont)
 • ffrâm ddringo iau aml-ddefnydd i gynnwys nodweddion chwarae amrywiol (bariau llithro, troellwyr, rhwydi dringo, bariau mwnci)
 • carwsél uwchben lefel y ddaear (math supa nova)
 • uned siglenni sy'n cynnwys seddi cynhwysol
 • sbringiwr 
 • paneli chwarae
 • carwsél cywastad cynhwysol
 • ffensys newydd

 

Lle Chwarae Newton Road

Newton Road, Clydach SA6 5JH

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned siglenni gynhwysol â sedd wastad/sedd fasged
 • set ddwbl o siglenni seddi crud
 • llithren dal 
 • uned amlchwarae iau
 • carwsél cywastad cynhwysol
 • trampolîn
 • 2 giat hydrolig sy'n cau eu hunain 
 • mainc picnic

 

Lle Chwarae Polly

Jerico Road, St Thomas SA1 8DS

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned siglenni sy'n cynnwys seddi cynhwysol
 • sbringiwr 
 • si-so sbring

 

Lle Chwarae Port Tennant

Y tu ôl i Hoo Street, Port Tennant SA1 8NY

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned amlchwarae iau newydd
 • uned aml-chwarae newydd i blant bach
 • uned siglenni sy'n cynnwys seddi cynhwysol
 • sbringiwr 
 • si-so sbring i bedwar
 • carwsél

 

Lle Chwarae Pontybrenin (Cornel Plant)

Loughor Road, Gorseinon SA4 6AZ

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 3 a 12 oed)
 • siglenni crud
 • siglenni sedd wastad

 

Lle Chwarae Llangyfelach

Fairview Road, Llangyfelach SA5 7JJ

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • trampolîn
 • rowndabowt
 • gwifren sip
 • dwy uned siglenni ddwbl
 • ardal ddringo gan gynnwys un lithren
 • llithren unigol

 

Lle Chwarae Woodcote

Woodcote, Cilâ SA2 7AZ

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • si-so sbring 
 • trampolîn
 • rowndabowt sy'n addas i gadeiriau olwyn
 • weiren sip 25m
 • uned Toddlerzone+ gyda llithren lled dwbl
 • meinciau dur

 

Lle Chwarae Llyn Cychod Singleton

Parc Singleton, Mumbles Road, Sgeti SA2 8PY

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • dwy uned siglenni
 • uned amlchwarae iau
 • rhwyd gofod ddwbl gyda phont cysylltiedig
 • trampolîn
 • rowndabowt sy'n addas i gadeiriau olwyn

 

Lle Chwarae Llandeilo Ferwallt

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned ddringo ddwbl sy'n cynnwys llithren
 • gwifren sip 20m
 • si-so
 • rowndabowt
 • dwy uned siglenni
 • siglen sedd ddwbl

 

Lle Chwarae'r Weig Fawr

Y Cocyd SA2 0FE

Safle hamdden newydd i gael amrywiaeth o gyfarpar.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • siglen pendil
 • uned siglenni (2 sedd wastad gyda basged gnhwysol)
 • uned siglenni (seddi crud)
 • pyramid
 • uned i blant bach
 • uned i blant iau
 • carwsél
 • trogylch cynhwysol
 • si-so
 • llithren

 

Lle Chwarae Penllergaer

Gors Road, Penllergaer SA4 1BA

Cyfarpar newydd i blant hŷn.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • siglen 'Crusader'
 • tyrau brigau'r coed gyda llithren
 • llwybr rhaff dynn
 • slalom
 • si-so sy'n troelli ac yn bownsio
 • polyn troelli igam ogam 
 • ardal ddringo i blant

 

Lle Chwarae Parc Mayhill

Mayhill SA1 6PD

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • gwifren sip 25m
 • rowndabowt sy'n addas i gadeiriau olwyn
 • parth chwarae i blant bach
 • parth dringo 
 • siglenni
 • si-so
 • sbringwyr ar thema fferm 
 • ardal chwarae ar thema tractor
 • llithren

 

Lle Chwarae Parc Cwmbwrla

Gerddi Alexander, Cwmbwrla SA5 8BN

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • rowndabowt
 • ffrâm ddringo aml-chwarae i blant
 • siglenni
 • si-so

 

Lle Chwarae Parc Treforys (cam 1)

Treforys SA6 6AF

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • gwifren sip
 • ffrâm ddringo aml-chwarae gyda llithren i blant
 • siglenni dwbl
 • ffrâm ddringo rhaff pyramid 
 • rowndabowt
 • ffrâm ddringo gyda llithren i blant bach

 

Lle Chwarae Craig-cefn-parc

Lôn Heddwch, Craig-cefn-parc SA6 5RB

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned ddringo gyda llithren i blant
 • si-so sbringiwr
 • dwy siglen ddwbl
 • rowndabowt
 • paneli chwarae cyffyrddol 
 • uned ddringo gyda llithren i blant bach

 

Parc Tre-gŵyr

Park Road, Tre-gŵyr  SA4 3EP

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau newydd
 • uned syrffio
 • paneli chwarae
 • carwsél cywastad cynhwysol
 • gatiau newydd o gwmpas yr ardal amgaeëdig

 

Lle Chwarae Fflatiau Rheidol

Rheidol Avenue, y Clâs

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • rowndabowt
 • ardal ddringo gyda llithren i blant
 • 4 siglen
 • si-so

 

Lle Chwarae Blaendraeth Llwchwr

Gwynfe Road, Casllwchwr SA4 6TF

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • siglen rhaff
 • dwy siglen ddwbl i blant bach
 • gwifren sip
 • siglen 5 ffordd
 • ardal ddringo i blant bach

 

Lle Chwarae Parc Melin Mynach

Gorseinon SA4 4FG

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • gwifren sip 30m
 • dwy siglen ddwbl
 • rowndabowt sy'n addas i gadeiriau olwyn
 • parth chwarae i blant bach
 • parth dringo i blant bach
 • siglen raff
 • twnelau chwarae

 

Lle Chwarae Bae Bracelet

Maes parcio Limeslade, y Mwmbwls SA3 4JT

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • ardal ddringo a llithren ar thema llong i blant
 • siglen fasged
 • si-so
 • ffrâm ddringo siâp pyramid
 • rowndabowt
 • springiwr 4 ffordd

 

Lle Chwarae Blackpill

Lido Blackpill SA3 5AS

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • ardal ddringo ar thema trên i blant bach
 • llithren
 • dwy siglen ddwbl
 • ffrâm ddringo siâp pyramid
 • gwifren sip
 • troellwr

 

Lle Chwarae Parc Pennard

Park Road, Southgate SA3 2AQ

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • twmpath chwarae gyda llithren ac ardal ddringo
 • 2 siglen ddwbl
 • paneli chwarae cyffyrddol

 

Lle Chwarae Parc Coed Bach

Gwynfryn Road, Pontarddulais SA4 8LG

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • 2 siglen ddwbl
 • 2 uned ddringo gyda llithren
 • si-so
 • trampolîn bach

 

Lle chwarae West Cross

Alderwood Road, West Cross SA3 5JD

Sydd wedi'i hamgylchynu gan ffens i gynnwys:

 • siglenni a rowndabowt (gan gynnwys cyfleusterau i'r anabl)
 • weiren wib
 • uned ddringo luosog

 

Lle Chwarae Parc yr Hafod

Parc yr Hafod, Odo Street, Glandŵr SA1 2LS

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • siglenni sy'n addas i bawb
 • siglenni ar gyfer grwpiau
 • uned ddringo a llithren ddwbl i blant
 • uned ddringo i blant bach
 • ffensys
 • si-so

 

Lle Chwarae Denver Road, Fforest-fach

Denver Road, Fforest-fach SA5 4DA

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • siglenni
 • siglenni ar gyfer grwpiau
 • top troi
 • uned ddringo i blant
 • ffensys
 • meinciau

 

Lle chwarae Heol Tir Du, Treforys

Heol Tir Du, Treforys SA6 6JJ

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned ddringo
 • uned siglen driphlyg
 • rowndabowt cynhwysol
 • uned aml-chwarae
 • si-so i bedwar person
 • arwyneb newydd

 

Lle chwarae Garnswllt

Lôn y Felin, Garnswllt SA18 2RG

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • dwy siglen ddwbl
 • rowndabowt cynhwysol
 • dau si-so
 • dau dŵr aml-chwarae gyda llithren
 • meinciau
 • arwyneb newydd

 

Lle chwarae Brokesby Road, Bôn-y-maen

Brokesby Road, Bôn-y-maen

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned ddringo gyda llithren i blant
 • siglenni
 • si-so
 • uned ddringo i blant bach
 • trampolîn
 • ffensys a meinciau

 

Lle chwarae Parc Ynystawe

Park Road, Clydach SA6 5LT

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • cadw'r uned aml-chwarae bresennol
 • tŵr aml-chwarae triphlyg newydd
 • uned siglen driphlyg
 • rowndabowt cynhwysol
 • si-so
 • arwyneb newydd

 

Lle chwarae Parc Dyfnant

Goetre Fawr Road, Dyfnant SA2 7QJ

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • dau dŵr aml-chwarae gyda llithren
 • si-so
 • trampolîn
 • siglenni
 • arwyneb newydd

 

Lle chwarae Dôl Dyfnant

Sgwâr Dyfnant, Dyfnant SA2 7TA

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • gosod dwy set o siglenni newydd 
 • gosod rowndabowt cynhwysol
 • gosod arwyneb newydd yn lle sglodion pren

 

Lle Chwarae Highmead Avenue

Highmead Avenue, Newton SA3 4TY

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • dau dŵr aml-chwarae gyda llithren
 • trampolîn
 • siglenni
 • tri phanel chwarae ar ffens sy'n amgáu'r ardal
 • arwyneb newydd

 

Lle Chwarae Parc Maesteg

St Ledger Crescent, St Thomas SA1 8EU

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • siglenni
 • rhwyd gofod (ffrâm ddringo)
 • rowndabowt cynhwysol

 

Lle Chwarae Pwynt Abertawe

Trawler Road, Ardal Forol SA1 1FY

 

Lle chwarae Bôn-y-maen

Mansel Road, Bôn-y-maen SA1 7AU

 

Lle chwarae Southend

Promenade Terrace, y Mwmbwls SA3 4DS

 

Lle chwarae Canolfan Gymunedol Gendros

Gendros Avenue East, Gendros SA5 8DP

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae
 • siglenni
 • uned ddringo
 • paneli chwarae

 

Lle chwarae Canolfan y Ffenics

Powys Avenue, Townhill SA1 6PH

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • unedau aml-chwarae
 • paneli chwarae
 • siglenni
 • si-so
 • ardal eistedd

 

Lle chwarae Parc Coed Gwilym

Pontardawe Road, Clydach SA6 5NY

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • unedau aml-chwarae
 • trampolîn
 • rowndabowt 
 • siglenni
 • si-so

 

Lle chwarae Rees Row

Davis Street, Plas-marl SA6 8LF

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae
 • paneli chwarae
 • si-so
 • rowndabowt 
 • siglenni

 

Lle chwarae Parc Pontlliw

Heol y Parc, Pontlliw, Abertawe SA4 9EZ

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • tŵr ar thema'r jyngl
 • rowndabowt
 • siglenni
 • uned aml-chwarae i blant bach

 

Lle chwarae Blaen-y-maes

Blaen-y-maes Drive, Blaen-y-maes SA5 5NT

 

Lle chwarae Brynmill

Brynmill Lane, Sgeti SA2 0QJ

 

Lle chwarae DFS (Nixon Terrace)

Nixon Terrace, Treforys SA6 8EJ

 

Lle chwarae Parc Trefansel

St Johns Road, Trefansel SA5 8PP

 

Lle chwarae Parc Jersey

St Illtyd's Crescent, St Thomas SA1 8HR

 

Lle chwarae Yalton

Yalton, West Cross SA3 5NY

 

Yn cael eu hadeiladu

Lle chwarae Parc Llewelyn

Trewyddfa Terrace, Treforys SA6 8PB

 

Lle chwarae Pentref Tregof

Maes y Deri, Pentref Tregof, Bro Tawe SA7 0NE

 

Rhagor i ddod

Yn dod yn fuan - ardaloedd chwarae newydd yn y lleoliadau canlynol:

 • Lle chwarae Cwm Lefel, Glandŵr
 • Lle chwarae Mynydd Newydd, Penderi
 • Lle chwarae'r Trallwn, Llansamlet
 • Lle chwarae Long Ridge, Mayhill

 

Y newyddion diweddaraf am y gwelliannau i leoedd chwarae

Plant yng Nghlydach yn dathlu ychwanegiad newydd i'w parc (Mai 2024)

Pobl ifanc yn dathlu uwchraddio ardaloedd chwarae (Ebrill 2024)

Ardal chwarae newydd sbon i blant o gymuned yn Abertawe. (Mawrth 2024)

Plant wrth eu boddau gydag ardal chwarae newydd Townhill (Mawrth 2024)

Tair ardal chwarae newydd yn agor i ieuenctid y ddinas (Chwefror 2024)

Hwyl dros yr ŵyl i blant mewn ardaloedd chwarae newydd (Ionawr 2024)

Pum cymuned arall i dderbyn ardaloedd chwarae newydd (Tachwedd 2023)

Anrheg Nadolig gynnar wedi'i chynllunio ar gyfer plant ifanc mewn pedair cymuned yn y ddinas (Hydref 2023)

Pump yn rhagor o ardaloedd chwarae ar y ffordd i gymdogaethau yn Abertawe (Medi 2023)

Ardaloedd chwarae yn rhoi hwb i blant y ddinas (Mehefin 2023)

Camau wedi'u cymryd i wneud ardaloedd chwarae'n fwy cynhwysol (Mehefin 2023)

Ardaloedd chwarae i'w gwella mewn pymtheng yn rhagor o gymunedau (Mai 2023)

Wyth yn rhagor o ardaloedd chwarae yn cael eu gwella yn y misoedd i ddod (Tachwedd 2022)

Trawsnewidiad anhygoel ar gyfer ardal chwarae boblogaidd  (Hydref 2022)

Disgwylir i Ddyfnant gael dwy ardal gymunedol wedi'u huwchraddio (Medi 2022)

Ardal chwarae newydd yn agor ger glan y môr (Awst 2022)

Ardaloedd chwarae newydd yn agor mewn pryd ar gyfer gwyliau'r haf (Gorffennaf 2022)

Rhagor o ardaloedd chwarae i'w creu ar gyfer ein dinas (Mehefin 2022)

Bydd plant o hyd yn oed mwy o gymunedau ledled Abertawe'n gallu manteisio ar siglenni a rowndabowts dros y misoedd nesaf. (Chwefror 2022)

Miloedd ar fin mwynhau ardaloedd chwarae sydd wedi'u hailwampio (Chwefror 2022)

Gwelliannau i ragor o ardaloedd chwarae (Tachwedd 2021)

Rhagor o ardaloedd chwarae'n cael eu gwella gyda buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd (Hydref 2021)

Pum cymuned ar fin gweld eu hardaloedd chwarae'n cael eu hailwampio (Medi 2021)

Cymeradwyaeth i'r ardal chwarae ddiweddaraf i'w gwella (Medi 2021)

Plant yn dathlu ardal chwarae newydd yn Heol Las (Awst 2021)

Mae plant Gellifedw wrth eu boddau gyda'u hardal chwarae newydd (Gorffennaf 2021)

Mae plant Pen-lan wrth eu boddau gyda'u hardal chwarae newydd (Gorffennaf 2021)

Cymunedau'n dathlu cwblhau ardaloedd chwarae (Gorffennaf 2021)

Cymuned yn croesawu cyllid ardal chwarae (Gorffennaf 2021)

Rhagor o leoedd chwarae i blant wedi'u clustnodi ar gyfer cymunedau'r ddinas (Mehefin 2021)

Disgyblion yn cymeradwyo lle chwarae newydd (Mai 2021)

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 15 Mai 2024